Sociale projecten ondersteunen in reisbestemmingen

Stichting Yourney is de eigenaar van reisorganisatie Barrio Life

Barrio Life valt onder Stichting Yourney en heeft daardoor geen winstoogmerk. Dit betekent dat winst na salarissen naar de stichting vloeit en geïnvesteerd wordt in sociale projecten op onze bestemmingen. Op deze pagina vind je meer informatie over wie we zijn en wat onze projecten inhouden. Lees ook hoe je via onze ANBI status fiscaal aftrekbaar kan doneren aan de stichting. We nodigen je uit met ons mee te bouwen aan een nog mooiere toekomst voor de natuur, mens en dier!

Wie is Stichting Yourney?

De stichting is opgezet vanuit het idee dat geld dat verdiend wordt met het verkopen van reizen in Nederland, voor een deel wordt geherinvesteerd in de bestemming.

De stichting draait op bijdrages en donaties. De reisorganisatie draagt bij aan de stichting door een gedeelte van de reissom van reizigers die bijvoorbeeld ons nomadenschool project in de Sahara bezoeken.

Reizigers kunnen tijdens hun reis op locatie of na hun reis een donatie doen in de vorm van materiaal of geld. Ook niet-reizigers kunnen doneren aan het project.

Projecten van Stichting Yourney

We ondersteunen projecten op het gebied van educatie en natuurbehoud en onze intentie is positief bij te dragen aan het behoud van de cultuur en natuur van de reisbestemming van Barrio Life.

We investeren in een project dat is opgezet is door lokale partners in de bestemming (NGO of stichting), zoals bijvoorbeeld de nomadenschool van Association Nomad in de Sahara of de ezelstichting van Las Bellotas in de Sierra Nevada van Andalusië

De nomadenschool is een basisschool voor nomadenkinderen in de woestijn, een langlopend initiatief dat ervoor gezorgd heeft dat nomadenkinderen kunnen lezen en schrijven. Yourney is verbonden aan dit project sinds 2012.

ANBI status en donaties

Stichting Yourney is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften van particulieren en bedrijven aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Enkele voorwaarden om gekwalificeerd te worden als ANBI zijn: geen winstoogmerk, integriteitseisen van de stichting de rechtstreeks aan de stichting verbonden personen, gescheiden vermogen, zeer beperkte bestuurdersbeloningen, heldere, transparante en goed georganiseerde financiële huishouding.

Zou je graag het beleidsplan willen inzien of een donatie willen maken? Laat het ons weten via het contactformulier bovenaan de website. Wij zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers die de stichting kunnen ondersteunen.